home        about       outcomes        shapes        terms        lexicon      contact   

Running on Cargo


Het vormplatvorm is onderdeel van mijn onderzoek naar het alledaagse object en op welke manieren dit herbestemd kan worden. Ik wil hiermee een frisse kijk bieden op het recycleren en hergebruiken van afgedankte voorwerpen.


In de eerste stap van mijn onderzoek ga ik op zoek naar alledaagse, banale objecten. Deze objecten haal ik vervolgens volledig uit elkaar. Zo ontdek ik hoe ze in elkaar zitten en uit welke vormen en onderdelen ze zijn opgebouwd. Na deze objectdissectie selecteer ik de onderdelen waarvan ik de vorm interessant vind. Vervolgens bouw ik met deze vormen een digitale databank op, de vormenbasis. De vormenbasis wordt een tool om mee aan de slag te gaan en door jou gebruikt te worden.

Op de bovenstaande afbeeldingen heb ik de stappen van mijn onderzoek in beeld gebracht. Vorm-plat-vorm verwijst naar de verschillende stappen van het proces: ik vertrek van een object (vorm); dit reduceer ik tot vlakke onderdelen en later tot grafische sjablonen (plat). Tenslotte krijgen deze sjablonen een nieuwe gedaante (vorm).

Via het vormplatvorm nodig ik je uit om de vormen te gebruiken/vertalen. Je mag zelf kiezen hoe je dit doet. Ga deze creatieve uitdaging aan en probeer eens iets uit! De vormen kunnen door iedereen gebruikt worden: jong, oud, doe-het-zelvers, ontwerpers, kunstenaars, enthousiastelingen… Een creatieve achtergrond of opleiding is geen vereiste, alle bijdragen zijn welkom. Alle verschillende interpretaties/bijdragen worden verzameld op deze website. Je vindt ze terug onder de rubriek outcomes. Je hoeft trouwens niet van nul te beginnen. Je kan je ook laten inspireren door de reeds bestaande uitwerkingen en hierop verder werken.

Lijkt het je leuk om iets te maken? Ga dan snel naar de shape rubriek en download de vorm(en) waarmee je aan de slag wil. Succes ermee!The formflatform is part of my research of the daily life object and how it can be re-purposed. With this research, I want to offer a fresh view on recycling and the re-usage of discarded objects.


In the first phase of my journey I am searching for daily life, banal objects. Then I disassemble these objects precisely. This uncovers how they are constructed and out of which shapes and parts the designs are composed. After this objectdissection I select the parts of which the shape is interesting to me. Afterwards I build a digital database of these shapes, the formbasis. Ultimately this formbasis becomes a tool in itself, to be used by you.

In the images above, I visualized the different phases of my research. Form-flat-form refers to the different phases of the process: starting from an object (form); I reduce it to its distinct parts and afterwards to graphic stencils (flat). Finally, these stencils get a new shape (form).

Through the formflatform I invite you to use/translate the shapes. How, is up to you to decide. Turn it into a creative challenge and try something new! The shapes can be used by everyone: young, old, do-it-yourself-ers, designers, artists, enthousiasts… A creative background or education is not required, everyone is welcome to contribute. All the resulting projects will be collected and displayed on this website. You can find them in the section outcomes. And… you don’t have to start from zero. You can also get inspired by the existing outcomes and develop these further.

Are you triggered to create something? Just go to the shape page, download the shape(s) you would like to work with and start to create. Good luck!CC Heike Dobbelaere, 2018
vormplatvorm _ formflatform
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Running on cargocollective