home        about       outcomes        shapes        terms        lexicon      contact   

Het vormplatvorm maakt bewust geen gebruik van het copyright model. Als alternatief wordt een Creative Commons Certificaat gebruikt. Dit houdt in dat je vrij bent om de vormen maar ook de vorm-projecten te gebruiken, aan te passen en te herwerken. Delen en verspreiden is toegestaan en zelfs erg welkom. De voorwaarde is dat je de vormen en projecten niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Ook jouw bijdrage zal het Creative Commons Certificaat krijgen. Op deze manier kan jouw bijdrage op eindeloos veel manieren gebruikt worden en het platform verrijken!


Lees CC certificaat
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie
The formflatform deliberately does not apply the copyright model. As an alternative, a Creative Commons Certificate is used. This means you are free to use, re-work and adapt the shapes but also the shape-projects. Sharing and distributing is allowed and happily encouraged. The only condition is that you don’t use the shapes and projects for commercial purposes. Your outcome will also carry the Creative Common Certificate. This way your outcome can be used in endless variations and serve the creative platform!


Read CC certificate
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
CC Heike Dobbelaere, 2018
vormplatvorm _ formflatform
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Running on cargocollective