home        about       outcomes        shapes        terms        lexicon      contact   
W e l k o m !


Dit is het VORMPLATVORM, een plaats waar de vormenbasis wordt aangeboden als tool (zie about). Het is een soort ‘bibliotheek’ van vormen. Deze mag je ontlenen en op uiteenlopende manieren gebruiken. Ga met de vormen aan de slag en daag jezelf creatief uit! Stuur achteraf een mailtje met jouw vorm-project, dan komt het op deze website te staan naast alle andere projecten. Op die manier ontstaat er naast de vormenbasis ook een bibliotheek van toepassingen. Deze kunnen op hun beurt weer ver/herwerkt worden.

Ontdek het verhaal achter het vormplatvorm in de about rubriek, bekijk de verschillende projecten en/of ga zelf aan de slag door de vormen te downloaden!

W e l c o m e !


This is the FORMFLATFORM, a place where the formbasis is being offered as a working tool (see about). It can be seen as a ‘library’ of shapes. You can borrow and use them in many different ways. Start to work with the shapes and challenge yourself in a creative way! Once you are finished, you can send in your shape-project and it will be displayed on this website next to the other projects. In this way, the formbasis is enriched by a library of active applications. These can be re-used in their turn.

Discover the story behind the formflatform at the about page, browse through the different projects and/or start to create yourself by downloading the shapes!CC Heike Dobbelaere, 2018
vormplatvorm _ formflatform
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Running on cargocollective